OZNAM – Stanovisko akcionára a zakladateľa REDSIDE