Bezodplatný prevod

Vlastníte cenné papiere bez trhovej hodnoty alebo ste ich zdedili a nemáte záujem už naďalej každý rok platiť poplatky za vedenie majetkového účtu?

V prípade Vášho záujmu RM – S Market o.c.p., a.s zrealizuje ich predaj na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „burza“), pokiaľ sa tieto cenné papiere obchodujú na burze. Ak ide o cenné papiere bez trhovej hodnoty, resp. ide o cenné papiere, ktorých hodnota sa nedá zistiť z dôvodu, že sa neobchodujú na burze ani na druhotnom trhu, vieme zrealizovať ich bezodplatný prevod. Tento druh prevodu vykonáva v Slovenskej republike výlučne naša spoločnosť.

Ide o spoplatnenú službu v súlade s Cenníkom služieb. Výška poplatku závisí od toho, kde máte vedený účet majiteľa cenných papierov, na ktorom sú predmetné cenné papiere evidované. Cena za bezodplatný prevod je od 20,- EUR/1 emisia (pozri cenník služieb, časť bezodplatné prevody).

Bezodplatný prevod cenných papierov sa dá realizovať buď osobne v sídle našej spoločnosti alebo poštou. Ak sa pri tomto právnom úkone necháte zastupovať, vyžadujeme aj plnomocenstvo s Vašim úradne osvedčeným podpisom. Prostredníctvom našej spoločnosti si najprv overte aktuálnu hodnotu Vašich cenných papierov, a to buď telefonicky alebo emailom:
tel : +421 2 593 29 211
e-mail : rmsmarket@rmsmarket.sk


Ak sa na rozhodnete pre bezodplatný prevod a chcete ho zrealizovať, zašleme Vám príslušné tlačivá a pokyny. Navštíviť nás môžete aj osobne priamo v našej spoločnosti, a to každý pracovný deň počas otváracích hodín, ktoré si môžete pozrieť na našej www stránke v sekcii Kontakt. Stačí, ak budete mať so sebou doklad totožnosti, výpis z majetkového účtu a hotovosť na úhradu poplatku za bezodplatný prevod. V prípade, že ste cenné papiere zdedili, prineste si so sebou aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu právoplatného uznesenia o dedičstve.

...

Na správnej adrese

U nás sa môžete spoľahnúť na profesionálne služby, individuálny prístup ku každému klientovi a na priateľskú atmosféru.

Sme tu pre Vás.

Zuzana Lieskovanová

Generálny riaditeľ